ECHO

Проєкт ECHO® (Extension for Community Healthcare Outcomes / Розповсюдження результатів охорони здоров’я в громаді) в Україні розпочав роботу в листопаді 2020 року, після підписання відповідних договорів між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та ECHO-Інститутом Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center). 

Метою проекту є поліпшення турботи про пацієнтів задля збільшення компетентності фахівців в галузі охорони психічного здоров’я дітей та підлітків. Дана співпраця спрямована на формування україно-американської команди у рамках Проєкту ECHO®, створення на базі університету програми підвищення кваліфікації фахівців-практиків, що працюють з розладами спектру аутизму та поведінковими розладами.   

У щомісячних Zoom відеоконференціях група фахівців з США та України обговорюють та супервізують випадок з практики, після чого усі учасники мають змогу отримати нову інформації з дидактики від одного з експертів Проєкту.

Учасники таких супервізійних конференцій формують міждисциплінарну команду, яка включає психологів, педагогів, психотерапевтів, психіатрів, педіатрів, дитячих неврологів, логопедів, асистентів вчителів інклюзивних класів, тощо. Тематика кейсів і дидактики дозволяє різнобічно проаналізувати проблеми аутизму та поведінкових розладів у дітей і підлітків, та спільно знайти шляхи найбільш ефективної допомоги. Кожна щомісячна конференція ECHO – це можливість як культурної, так і професійної взаємодії, що значною мірою сприяє розвитку професійної компетентності фахівців.

__________________________________________________________

 

The Ukraine ECHO Project (Extension for Community Healthcare Outcomes)  began in November 2020 in Ivano-Frankivsk as a partnership between University of New Mexico, the Health Sciences Center and Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. The aim of the project is to improve patient care in order to increase the competence of specialists in the field of mental health of children and adolescents. This cooperation is aimed at forming a Ukrainian-American team within the ECHO® Project, creating a training program at the university for practitioners working with autism spectrum disorders and behavioral disorders.

In monthly Zoom video conferences, a team of experts from the United States and Ukraine discuss and supervise a case study, after which all participants have the opportunity to receive new didactic information from one of the Project experts.

Participants of such supervisory conferences form an interdisciplinary team that includes psychologists, educators, psychotherapists, psychiatrists, pediatricians, pediatric neurologists, speech therapists, assistant teachers in inclusive classes, and more. The topics of case studies and didactics allow us to comprehensively analyze the problems of autism and behavioral disorders in children and adolescents, and find ways on how to give the most effective help together. Each monthly ECHO conference is an opportunity for both cultural and professional interaction, which greatly contributes to the development of professional competence of professionals.

 

КОМАНДА ПРОЄКТУ ECHO в УКРАЇНІ

ECHO PROJECT TEAM IN UKRAINE

Надія Когутяк – директор Проєкту ECHO в Україні, психолог, доцент університету, директорка НД Центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». 

Для налагодження співпраці, звертайтесь: nadiia.kogutiak@pnu.edu.ua

Nadiya Kohutyak – Director of the ECHO Project in Ukraine, psychologist, university lecturer, director of the Center for Cognitive Psychology and Psychotherapy of the Prykarpattia University Science Park

Роберт Нікель – фасилітатор Проєкту ECHO в Україні, поведінковий педіатр і професор педіатрії в Інституті розвитку Орегонського університету охорони здоров’я та науки, штат Орегон, США

Robert Nickel – ECHO Project Facilitator, Developmental Pediatrician and Professor of Pediatrics at the Oregon Health and Science University, Oregon, USA

 

Д-р Лінда Шмідт  – фасилітаторка Проєкту ECHO в Україні, дитячий, підлітковий й дорослий психіатр в Орегонському університеті охорони здоров’я та науки, штат Орегон, США

Linda Schmidt is an ECHO Project Facilitator, Child, Adolescent, and Adult Psychiatrist at Oregon Health and Science University, Oregon, USA

 

Володимир Мицько – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, психолог, Голова ГО «СОФІЯ», доцент університету, науковий співробітник Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Volodymyr Mytsko – Subject Matter Expert, psychologist, Chairman of the Board of the NGO “Center for Mental Health and Rehabilitation – Sofia”, researcher at the Research Center of Cognitive Psychology and Psychotherapy of the Science Park “Precarpathian University”

 

Юрій Сидорик  – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, психолог, доцент Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, директор лабораторії когнітивного моделювання.

Yuriy Sydoryk – психолог, викладач Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, директор лабораторії когнітивного моделювання.

Мішель Хені – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, професорка кафедри спеціальної освіти Освітнього коледжу імені Майкла Д. Ейснера Каліфорнійського державного університету в Нортрідж, президента та голови ради директорів Інституту CHIME, який спеціалізується в напрямку розробки моделі інклюзивної освіти (Каліфорнія, США)

Michelle Haney, Professor of Special Education, Michael D. Eisner College of Education, Northridge University of California, President and Chairman of the Board of Directors of the CHIME Institute, which specializes in developing a model of inclusive education (California, USA)

 

Ханна Сенфорд-Келлер – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, логопед, доцент Орегонського університету охорони здоров’я та науки

Hannah Sanford-Keller, Speech-Language Pathologist, Assistant Professor of Pediatrics, School of Medicine, Oregon Health and Science University, Oregon, USA

 

Тетяна Тердаль – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, громадська активістка, мама дітей з аутизмом Портленд, США

Tetiana Terdal – Expert of the ECHO Project in Ukraine, public activist, mother of children with autism Portland, USA

 

Жанна Зарічна – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, психолог, директор ГО “АУТИЗМ-ЖИТОМИР” мама дитини з аутизмом.

Zhanna Zarichna – Expert of the ECHO Project in Ukraine, psychologist, director of PO “AUTISM-ZHYTOMYR”, mother of a child with autism.

 

Юліана Масляк – фаховий експерт Проєкту ECHO в Україні, дитячий психіатр, психотерапевт Центру здоров’я та розвитку «Коло сім’ї»

Yuliana Masliak – Expert of the ECHO Project in Ukraine, child psychiatrist, psychotherapist of the Center for Health and Development “Circle of the Family”

Ірина Григорук – перекладач Проєкту ECHO в Україні, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування

Iryna Hryhoruk – translator of the ECHO Project in Ukraine, Associate Professor of Management and Business Administration Department

Юлія Кульчицька  – клінік координатор Проєкту ECHO в Україні, адміністратор

 Для участі звертайтесь: Viber +380977119149

Yuliya Kulchytska – clinic coordinator of the Project ECHO in Ukraine, administrator

 

Оксана Руднянин – менеджер комунікацій Проєкту ECHO в Україні

Oksana Rudnianyn – Communications Manager of the ECHO Project in Ukraine